Ansiklopedi Nedir? R Harfi

Roma Fransız akademisi

San Luca Roma akademisi örnek tutularak 1666’da kurulan bu akademinin amacı, Fransız sanatçılarının bu şehre gelerek Eskiçağ ve Rönesans çağı şaheserlerini inceleyip kopyalarını yapmalarını sağlamak ve böylece krallığın ün ve şerefini arttıracak eserler vermelerine imkan hazırlamaktı. Roma Fransız akademisi önce rahip Saraca’nın evinde yerleşmiş, daha sonra Caffarelli sarayına (1673), oradan da Capranica sarayına (1685) ve nihayet Mancini sarayına geçmişti (1725). 1793’te lağvedilen ve 1803’te yeniden kurulan Akademinin merkezi bu tarihten beri Villa Medici’dir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment