Ansiklopedi F Harfi NERESİDİR

Fransız Dili ve Edebiyatı Kraliyet Akademisi

1920 yılında, o sırada İlim ve Sanat bakanı olan yazar Jules Destree’nin teklifi üzerine, Kral 1. Albert tarafından teşkil edilen bu topluluk kırk üyeden kuruludur. Bu üyelerin yirmisi edebi unvanla seçilmiş Belçikalı, on’u filoloji uzmanı Belçikalı ve kalan on’u da bu unvanlardan biriyle seçilmiş yabancı üyedir. Bu sonuncu sınıfta Fransızlar daima çoğunlukta olmuş ve bu durum günümüze kadar sürmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment